English to Filipino Dictionary

Read Text Browse Words Word History Favorite Words Vocabulary Games Learn Ten Words Everyday


Topic Wise Words


Learn 3000+ Common Words

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Learn Common GRE Words

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Learn Words Everyday

Session #6 Episode @36
Published at: Tuesday 12th of December 2017

Session #6 Episode @35
Published at: Monday 11th of December 2017

Session #6 Episode @34
Published at: Sunday 10th of December 2017

Session #6 Episode @33
Published at: Saturday 9th of December 2017

Session #6 Episode @32
Published at: Friday 8th of December 2017

See All Posts

Word of the day

Banal


Adjective :: tradisyonal, nakaugalian, karaniwan, maginoo, mabutil, luma na, walang kuwenta, poti, hindi gaanong mahalaga, magagamit ng lahat, kalikot, karaniwang-karaniwan, lipas, , sira-sira
Meaning :: makitid ang isip, karaniwan, kuripot, hindi mahalaga, maaksaya, , walang buhay, walang kaluluwa, hindi kilala, pangkaraniwan, pamantayan, hindi sanay
See Details

 

Search History

Any word you search will appear here.

Your Favorite Words

Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.